კომპანიის შესახებ

საერთაშორისო ფრენები 2017 წლიდან


ავიაკომპანია ,,ჯეოსქაი” დაარსდა 2017 წელს და წარმატებით ოპერირებს დღემდე როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.
ავიაკომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სამგზავრო და სატვირთო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვები.
,,ჯეოსქაი"-ს მოპ...

ყველა სახის ლეგალური ტვირთის ტრანსპორტირება მსოფლიოს მასშტაბით

01
ავეჯი
02
ავტომობილები
03
არაგაბარიტული ტვირთი
04
ლეგალური ტვირთი
05
მალფუჭებადი ტვირთი
06
ნებისმიერი ამანათი
07
სამედიცინო ტვირთი
08
სასოფლო სამეურნეო
09
სახიფათო ტვირთი

ჩვენი პარტნიორები

კომპანია ,,ჯეოსქაი"-ს პარტნიორები წარმოდგენილნი არიან როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო საავიაციო ბაზარზე

კომპანია ,,ჯეოსქაი" თანამშრომლობს როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ ისეთ კომპანიებთან, როგორიცაა: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური სათადარიგო მასალების მომწოდებლები, მონაცემთა ბაზის მომწოდებლები, ფლოტის გადასამზადებელი ორგანიზაციები, საფრენოსნო მონაცემების ანალიტიკური კომპანიები და პროგრამების მომწოდებლები.

დაგვიკავშირდი

მოითხოვე ფასის გამოთვლა

ბოლო სიახლეები და ბლოგები