• ხარისხი, პასუხისმგებლობა, უსაფრთხოება

    ავიაკომპანიის ფლოტი წარმოდგენილია Boeing 747-200-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით, სატვირთო გადაზიდვებს ასრულებს მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით
  • ხარისხი, პასუხისმგებლობა, უსაფრთხოება

    ავიაკომპანიის ფლოტი წარმოდგენილია Boeing 747-200-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით, სატვირთო გადაზიდვებს ასრულებს მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით

კომპანიის შესახებ

საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვები 2017 წლიდან


ავიაკომპანია ,,ჯეო სქაი” დაარსდა 2017 წელს და წარმატებით ოპერირებს დღემდე როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.
ავიაკომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საჰაერო გადაზიდვები.
,,ჯეო სქაი"-ს მოპოვებული აქვს საქართველოს სამოქ...

ყველა სახის ლეგალური ტვირთის ტრანსპორტირება მსოფლიოს მასშტაბით

01
ავეჯი
02
ავტომობილები
03
არაგაბარიტული ტვირთი
04
ლეგალური ტვირთი
05
მალფუჭებადი ტვირთი
06
ნებისმიერი ამანათი
07
სამედიცინო ტვირთი
08
სასოფლო სამეურნეო
09
სახიფათო ტვირთი
საიმიჯო ვიდეო

საუკეთესო

გადაწყვეტილება

ჩვენი პარტნიორები

კომპანია ,,ჯეო სქაი"-ს პარტნიორები წარმოდგენილნი არიან როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე

კომპანია ,,ჯეო სქაი" თანამშრომლობს როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ ისეთ კომპანიებთან, როგორიცაა: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური სათადარიგო მასალების მომწოდებლები, მონაცემთა ბაზის მომწოდებლები, ფლოტის გადასამზადებელი ორგანიზაციები, საფრენოსნო მონაცემების ანალიტიკური კომპანიები და პროგრამების მომწოდებლები.

დაგვიკავშირდი

მოითხოვე ფასის გამოთვლა

ბოლო სიახლეები და ბლოგები