ჩვენ შესახებ

საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვები 2016 წლიდან

ავიაკომპანია ,,ჯეო სქაი” დაარსდა 2016 წელს და წარმატებით ოპერირებს დღემდე როგორც ლოკალურ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.
ავიაკომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საჰაერო გადაზიდვები.
ავიაკომპანიას მოპოვებული აქვს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული საჰაერო ხომალდის ექსპულატანტის სერტიფიკატი მსოფლიო მაშტაბით ოპერირების უფლებით, ასევე მინიჭებული აქვს საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს სერტიფიკატი.
ავიაკომპანია ,,ჯეო სქაი”-ს, მოპოვებული აქვს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) TCO ავტორიზაცია.
არაევროკავშირის წევრი ქვეყნების ავიაკომპანიების ავტორიზაციის პროცესის ფარგლებში (EU safety authorization for foreign air operators – PART-TCO), 2017 წელს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ (EASA) ავიაკომპანია „ჯეო სქაი“-ზე საჰაერო უსაფრთხოების ერთიანი ნებართვა გასცა. ავტორიზაციის საფუძველზე, ავიაკომპანიას უფლება ენიჭება ერთი ცენტრალიზებული ნებართვით ოპერირება განახორციელოს EASA-ს წევრ ევროკავშირის 28 და თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაციის 4 ქვეყანაში.
,,ჯეო სქაი“-ს მოპოვებული აქვს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ გაცემული სერტიფიკატი CCAR-129, რომლის საფუძველზეც მას მიენიჭა შეუზღუდავი ფრენების განხორციელების უფლება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.
ავიაკომპანიის უსაფრთხოების პროგრამა აკრედიტირებულია გერმანიის სამოქალაქო ავიაციის LBA-ს მიერ და გერმანიის სახელმწიფოში ,,ჯეო სქაი“ ასრულებს რეგულარულ რეისებს.
ავიაკომპანიის ფლოტი წარმოდგენილია Boeing 747-200-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით, სატვირთო გადაზიდვებს ასრულებს მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით და ახდენს ნებისმიერი ლეგალური ტვირთის საჰაერო გადაზიდვას. ავიაკომპანია ძირითადად ქართული საფრენოსნო და საინჟინრო-ტექნიკური მაღალ კვალიფიციური პერსონალით არის დაკომპლექტებული.
"ჯეო სქაი” დღეის მდგომარეობით, დარგის ლიდერის სახელწოდებით არის ცნობილი და საერთაშორისო ბაზრის ერთ-ერთ ძლიერ მოთამაშეს და ავიატორთა მსხვილ დამსაქმებელს წარმოადგენს.