ჩვენ შესახებ

საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვები 2017 წლიდან

ავიაკომპანია ,,ჯეო სქაი” დაარსდა 2017 წელს და წარმატებით ოპერირებს დღემდე როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.
ავიაკომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საჰაერო გადაზიდვები.
,,ჯეო სქაი"-ს მოპოვებული აქვს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, გაცემული საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატი მსოფლიო მასშტაბით ოპერირების უფლებით, ასევე მინიჭებული აქვს საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს სერტიფიკატი.
ავიაკომპანია ,,ჯეო სქაი”-ს, მოპოვებული აქვს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) TCO ავტორიზაცია.
არაევროკავშირის წევრი ქვეყნების ავიაკომპანიების ავტორიზაციის პროცესის ფარგლებში (EU safety authorization for foreign air operators – PART-TCO), 2017 წელს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ (EASA) ავიაკომპანია „ჯეო სქაი“-ზე საჰაერო უსაფრთხოების ერთიანი ნებართვა გასცა. ავტორიზაციის საფუძველზე, ავიაკომპანიას უფლება ენიჭება ერთი ცენტრალიზებული ნებართვით ოპერირება განახორციელოს EASA-ს წევრ ევროკავშირის 28 და თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაციის 4 ქვეყანაში.
,,ჯეო სქაი“ასევე ფლობს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ გაცემულ სერტიფიკატს CCAR-129, რომლის საფუძველზეც მას მიენიჭა შეუზღუდავი ფრენების განხორციელების უფლება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.


ავიაკომპანიის უსაფრთხოების პროგრამა აკრედიტირებულია გერმანიის სამოქალაქო ავიაციის LBA-ს მიერ და გერმანიის სახელმწიფოში ,,ჯეო სქაი“ ასრულებს რეგულარულ რეისებს. 
ავიაკომპანიის ფლოტი წარმოდგენილია Boeing 747-200-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით, სატვირთო გადაზიდვებს ასრულებს მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით და ახდენს ნებისმიერი ლეგალური ტვირთის საჰაერო გადაზიდვას. ავიაკომპანია ძირითადად ქართული საფრენოსნო და საინჟინრო-ტექნიკური მაღალკვალიფიციური პერსონალით არის დაკომპლექტებული.
"ჯეო სქაი” დღეის მდგომარეობით, დარგის ლიდერის სახელწოდებით არის ცნობილი და საერთაშორისო ბაზრის ერთ-ერთ ძლიერ მოთამაშეს და ავიატორთა მსხვილ დამსაქმებელს წარმოადგენს.