საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული საჰაერო ხომალდის ექსპულატანტის სერტიფიკატი, მსოფლიოს მაშტაბით ოპერირების უფლებით.

სერტიფიკატით დასტურდება, რომ შპს ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს უფლება ეძლევა განახორციელოს საჰაერო ხომალდის კომერციული ექსპულატაცია. 

BSI, NDT

სპეც ინსპექტირება

სერტიფიკატით დასტურდება, რომ შპს ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს უფლება ეძლევა განახორციელოს საჰაერო ხომალდის კომერციული ექსპულატაცია. 

EASA TCO - ავტორიზაცია

ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) TCO ავტორიზაცია

არაევროკავშირის წევრი ქვეყნების ავიაკომპანიების ავტორიზაციის პროცესის ფარგლებში (EU safety authorization for foreign air operators - PART-TCO), 2020 წელს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ (EASA) ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ზე კვლავ გასცა საჰაერო უსაფრთხოების ერთიანი ნებართვა, ავტორიზაციის საფუძველზე, ავიაკომპანიას უფლება ენიჭება ერთი ცენტრალიზებული ნებართვის ოპერირება განახორციელოს EASA - ს წევრ ევროკავშირის 28 და თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაციის 4 ქვეყანაში

CCAR - 129

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ გაცემული სერტიფიკატი

ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს აქვს მოპოვებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ გაცემული სერტიფიკატი CCAR - 129, რომლის საფუძველზეც ავიაკომპანიას მიენიჭა შეუზღუდავი ფრენების განხორციელების უფლება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს სერტიფიკატი NGE.105

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი

სერტიფიკატით დასტურდება, რომ ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმო შეესაბამება, სამოქალაქო ავიაციის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და მას ეძლევა უფლება, აწარმოოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურება. 

LBA - აკრედიტაცია

ავიაკომპანია აკრედიტირებულია გერმანიის სამოქალაქო ავიაციის მიერ

ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს უსაფრთხოების პროგრამა აკრედიტირებულია გერმანიის სამოქალაქო ავიაციის LBA-ს მიერ და ავიაკომპანია "ჯეო სქაი" არის გერმანიის სახელმწიფოში რეგულარული რეისების შემსრულებელი