ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონგ-კონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის მიერ გაცემული სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის ნებართვა

ავიაკომპანია ჯეო სქაის მინიჭებული აქვს ჰონგ-კონგიდან სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის ნებრთვა

ჩინეთის სპეციალური ადმინისტრაციული ერთეულის მაკაოს მიერ გაცემული სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის ნებართვა

ავიაკომპანია ,,ჯეო სქაი“-ს მინიჭებული აქვს უფლება, გადაზიდოს სახიფათო ტვირთები მაკაოს საერთაშორისო აეროპორტიდან

IATA AIRLINE PREFIX CODE 330

საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის (IATA) მიერ გაცემული პრეფიქს კოდი

IATA 2-LETTER CODE D4

საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის (IATA) მიერ გაცემული ავიაკომპანიის 2 ნიშნა კოდი

CCAR287

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ გაცემული ნებართვა

AIRLINE GEOSKY LLC meets requirements of CCAR287 Regulation made in accordance with Civil Aviation Law of the People’s Republic of China and with the view of standardizing the regulation of operation on the specified route by foreign air transport enterprise between point in foreign country and point in the People’s Republic of China

ACC3- ავტორიზაცია

ლატვიის რესპუბლიკის სამოქალაქო ავიაციის მიერ გაცემული სერტიფიკატი

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული საჰაერო ხომალდის ექსპულატანტის სერტიფიკატი, მსოფლიოს მაშტაბით ოპერირების უფლებით

სერტიფიკატით დასტურდება, რომ შპს ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს უფლება ეძლევა განახორციელოს საჰაერო ხომალდის კომერციული ექსპულატაცია მსოფლიო მასშტაბით. 

BSI, NDT

სპეციალიზებული მომსახურება

EASA TCO - ავტორიზაცია

ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) TCO ავტორიზაცია

არაევროკავშირის წევრი ქვეყნების ავიაკომპანიების ავტორიზაციის პროცესის ფარგლებში (EU safety authorization for foreign air operators - PART-TCO), 2020 წელს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ (EASA) ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ზე კვლავ გასცა საჰაერო უსაფრთხოების ერთიანი ნებართვა. ავტორიზაციის საფუძველზე, ავიაკომპანიას უფლება ენიჭება ერთი ცენტრალიზებული ნებართვით ოპერირება განახორციელოს EASA-ს წევრ ევროკავშირის 28 და თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაციის 4 ქვეყანაში.

CCAR129

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიერ გაცემული ნებართვა

AIRLINE GEOSKY LLC meets requirements of CCAR129 Regulation that specifies Operations Certifications and continuing oversight and surveillance of foreign air carriers engaged in public air transportation within the People’s Republic of China  to ensure that foreign air carriers meet the applicable operation requirements prescribed  by China.

საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს სერტიფიკატი GE.105

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი

სერტიფიკატით დასტურდება, რომ ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმო შეესაბამება სამოქალაქო ავიაციისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და მას ეძლევა უფლება, აწარმოოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურება. 

LBA - აკრედიტაცია

ავიაკომპანია აკრედიტირებულია გერმანიის სამოქალაქო ავიაციის მიერ

ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს უსაფრთხოების პროგრამა აკრედიტირებულია გერმანიის სამოქალაქო ავიაციის LBA-ს მიერ და ავიაკომპანია არის გერმანიის სახელმწიფოში რეგულარული რეისების შემსრულებელი