ელ-ფოსტა

  info@airgeosky.ge

  I/N 406198485

ტელეფონი

  +995595228383

  032 2 777 400

მისამართი

  არბოშიკის ქუჩა 2, 0144 თბილისი, საქართველო