• ხარისხი, პასუხისმგებლობა, უსაფრთხოება

    ავიაკომპანიის ფლოტი წარმოდგენილია Boeing 747-200-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით, სატვირთო გადაზიდვებს ასრულებს მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით
  • ხარისხი, პასუხისმგებლობა, უსაფრთხოება

    ავიაკომპანიის ფლოტი წარმოდგენილია Boeing 747-200-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით, სატვირთო გადაზიდვებს ასრულებს მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით

სერთიფიკატები

საჰაერო ხომალდის ექსპ. BSI, NDT - სპეც ინსპექტირება TCO CCR-129

პარტნიორები

პარტნიორები წარმოდგენილი არიან როგორც ქართულ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე

ხარისხის პოლიტიკა

ავიაკომპანია "ჯეო სქაი"-ს ხარისხის მართვის პოლიტიკა პასუხობს, როგორც სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მოთხოვნებს, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს.

უსაფრთხოების პოლიტიკა

კომპანიის შესახებ

საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვები 2016 წლიდან


ავიაკომპანია ,,ჯეო სქაი” დაარსდა 2016 წელს და წარმატებით ოპერირებს დღემდე როგორც ლოკალურ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.
ავიაკომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საჰაერო გადაზიდვები.
ავიაკომპანიას მოპოვებული აქვს საქართველოს სამოქა...

ყველა სახის ლეგალური ტვირთის ტრანსპორტირება მსოფლიოს მასშტაბით

01
ავეჯი
02
ავტომობილები
03
არაგაბარიტული ტვირთი
04
ლეგალური ტვირთი
05
მალფუჭებადი ტვირთი
06
ნებისმიერი ამანათი
07
სამედიცინო ტვირთი
08
სასოფლო სამეურნეო
09
სახიფათო ტვირთი
საიმიჯო ვიდეო

საუკეთესო

გადაწყვეტილება

ჩვენი პარტნიორები

კომპანია ჯეო სქაის პარტნიორები წარმოდგენილი არიან როგორც ქართულ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე
კომპანია ჯეო სქაი თანამშრომლობს როგორც ქართულ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ ისეთ კომპანიებთან როგორიცაა ტექნიკური და საჰაერო თვითმფრინავების სათადარიგო მასალების მომწოდებლები, მონაცემთა ბაზის მომწოდებლები, ფლოტის გადასამზადებელი ორგანიზაციები, საფრენოსნო მონაცემების ანალიტიკური კომპანიები, პროგრამების მომწოდებლები.

დაგვიკავშირდი

მოითხოვე ფასის გამოთვლა

ბოლო სიახლეები და ბლოგები